Sosyal Medya

Makale

Atatürk Filistin uyarısında ne diyor?

B ütün dünyanın gündeminde olduğu gibi Türkiye?nin de gündemini Filistin oluşturmaya devam ediyor.Türkiye Cumhuriyetinin İsrail?in saldırıları karşısında ortaya koyduğu tavrın yine iç siyasette tartışma masası üzerine konduğu bugünlerde biraz tarihin derinliklerine gitmek istedim..
Çünkü her zaman yarınlara umutla bakabilmek, olup bitenleri iyi görebilmek için bir rehber olarak gördüğüm Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk acaba Filistin için ne düşünüyordu?
Mustafa Kemal?in TBMM?de yaptığı bir konuşmayı da Filistin-İsrail-Türkiye üçgeninde gündem arasında ortaya koymak gerekir düşüncesindeyim..
Hindistan?da 27 Temmuz 1937 tarihinde yayımlanan, Bombay Chronicle gazetesinde Atatürk?ün açıklamaları şu başlıklarla verilir;
?Filistin?e el sürülemez!?
?Kemal Paşa Avrupa?ya ihtar ediyor?
?Türkler mukaddes topraklarda, yabancı hâkimiyetine tahammül etmeyeceklerdir!?
Bu açıklamalar bile tek başına Filistin?e Atatürk?ün ne kadar önem verdiğini göstermeye yeterlidir. Atatürk?ün Filistin?e verdiği önem şüphesiz Filistin?de kendine yer edinecek olan Yahudilerin daha sonra Türkiye?yi yani Anadolu topraklarını da tehdit edeceklerini hesap ettiği içindir!..
Atatürk?ün Filistin ile ilgili Avrupa?ya nasıl Filistin konusunda ultimatom verdiği Haziran 1937_de Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde yaptığı konuşma bu yönden çok önemli.
Türkçe Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde önemli bir nutuktan bahsediyor.Aslı Ankara?da Milli Arşiv?de 030 10 266 793 25 numaralı dosyada saklı tutulan belgeye göre Mustafa Kemal kutsal topraklarla ile ilgili olarak Meclis?te yaptığı konuşmada şunları söylüyor.
İyi okuyun..
***
?Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür.
Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez.
Biz vakıa bir kaç sene Araplardan uzak kaldık.
Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet?in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.
Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz.
Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet?e lakayt olmakla işam edildik.
Fakat bu işamlara rağmen Peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün kanımızı dökmeye hazırız.
Cedlerimizin, Selahaddin`in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bu gün, Allah`ın inayeti ile kuvvetliyiz.
Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğinden şüphemiz yoktur.?
***
İşte 1937?de Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bunları söylüyor.
Mustafa Kemal Atatürk İsrail?in kurulmasından yıllar önce yapmış olduğu açıklamalar Filistin?in ve diğer kutsal toprakların Türkiye için ne kadar öneme haiz olduğunu göstermektedir.
Bu gerçekler, Atatürk?ün hem ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermekte hem de Atatürk?ü vatan topraklarında büyük bir günah işleyerek din düşmanı gibi göstermeye çalışanların ama bugün ortaya çıkarak ?Mustafa Kemal?de Filistin için şunları söylemişti? diyenlerin yanıldıklarını bir kez daha ortaya koymaktadır.
Mustafa Kemal dünyadaki bütün mazlum milletlerinde lideriydi..

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.